Dáiddafoandda juolludeamit

Dáiddafoanda lea áiddobeliid juolludan doarjagiid dáiddaprošeavttaide. Leat juolluduvvon doarjagat guđa prošektii.

Loga eanet ášši birra Doarjagat, Juolluduvvon doarjagat vuolde.