Sametingsrådets forslag til Sametingsmelding om samisk kunst og kultur, som skal behandles i Sametingets plenum senere i år, skal bli retningsgivende for Sametingets kunst-og kulturpolitikk i tiden framover. Sametinget tar mål av seg til å være den viktigste premissleverandøren for utviklingen av samisk kunst og kultur og vil med meldingen signalisere en mer aktiv politikk overfor samiske kunstnere.

Hva står det så i meldingen?

Innledningsvis listes opp fire innsatsområder: Sametinget skal ta tydeligere ansvar for samisk kultur, bedre rammevilkårene for samiske kunstnere, bygge opp samiske kulturinstitusjoner og sørge for vekst og verdiskaping i kulturnæringene.

I bunn for meldingen ligger institusjonsmeldingen fra 2008, meldingen om kulturnæringssatsninger 2011 og evaluering av Kunstneravtalen 2012, de to siste ved Norut Alta-Áltá.

man tir ons tor fre lør søn
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30