Samisk vrede
Norsk Kulturråd konferanse

Category
Arrangementer - Lágidadeamit
Date
09 November 2017
Venue
Det norske teatret - Kristian IVs gate 8, 0164 Oslo
Norge

Er det samiske anerkjent som en del av den nasjonale fortellingen? Hvor kommer det sterke politiske engasjementet i samisk kunst fra?

Kulturrådet og Sametinget setter viktige spørsmål på dagsorden i årskonferansen 2017. Spørsmålene berører både norske og samiske kunst- og kulturaktører.

Er det samiske anerkjent som en del av den nasjonale fortellingen? Hvor kommer det sterke politiske engasjementet i samisk kunst fra? Kulturrådet og Sametinget setter viktige spørsmål på dagsorden i årskonferansen 2017. Spørsmålene berører både norske og samiske kunst- og kulturaktører.

2017 er et merkeår i samisk sammenheng. Det er 100 år siden det første samiske landsmøtet i Trondheim, 40 år siden Alta-aksjonen og 20 år siden Kong Harald beklaget fornorskingspolitikken ført overfor samene. Mye har skjedd som følge av disse hendelsene. Sametinget ble etablert i 1989, og flere samiske institusjoner er bygget opp. I vår vedtok Stortinget at det skal opprettes en kommisjon for å granske samenes og kvenenes historie.

Internasjonalt er samisk og urfolks kunst etterspurt. Men i hvilken grad er samiske uttrykk synlige og hørt i vår nasjonale kulturfortelling? Har norske kulturaktører god nok kunnskap om samisk kunst, historie og virkelighet – og er de bevisst på at dette er en naturlig del av vår felles kultur? Hvordan sikrer vi ivaretakelse av det samiske både i nasjonal sammenheng og i en samisk tverrnasjonal kontekst? Temaet åpner for diskusjon om selvråderett, bevaring, isolasjon, inkludering, kunnskap og makt.

Mange unge samiske kunstnere bruker kunsten til å gi uttrykk for frustrasjon og for å synliggjøre egen virkelighet. Vi har lånt tittelen til et verk av den samiske kunstneren Carola Grahn og har satt samisk vrede på dagsorden. Overskriften peker på hvordan det aksjonistiske er en viktig del av den samiske kunsten. Hva innebærer den tette koblingen mellom kunst og politikk? Gjelder vreden også felles verdier som globalt er under press i dag - naturressurser, tradisjoner, det langsomme, det åndelige - verdier urfolk har særegen kunnskap om og andre strategier for å holde i hevd?

Vrede kan komme til uttrykk både høylytt og mer stillferdig. Vrede kan gi anledning til konfrontasjon, diskusjon, renselse og fornyelse. Med framtiden for øyet setter vi samisk kunst og kultur på agendaen.

Samiske og norske kunstnere, institusjonsledere og fagpersoner belyser tematikken, blant dem: Máret Ánne Sara, Karin Hindsbo, Mikkel Gaup, Anne May Olli, Katya García-Antón, Mona Solbakk, Marit Myrvoll, Torgeir Vassvik, Leif Pareli, Erik Ulfsby, Maria Utsi, Kathrine Nedrejord, Siri Hermansen.

Kulturrådets årskonferanse 2017 arrangeres i samarbeid med Sametinget.

 

kulturradet190x60 

sametinget no 120x120

 
 

All Dates

  • 09 November 2017
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31