Kontoret er åpent kl. 10 – 14

Juoigiid Searvi (JS)

“Árbejuoigi”-prisen 2016 er tildelt Biret Elle Láilá/ Laila Somby Sandvik på Juoigiid Searvis årsmøte i Sevettijärvi 04.06.2016.
Prisen er kr 10 000,.-, duodji og diplom.

Laila har fremmet joik på tradisjonell måte som i fellesskap med kjente og venner, ved spesielle anledninger, i bryllup og under andre arrangementer. Lailas arenaer har ikke vært og er ikke store scener. Hun joiker hvor som helst og oppmuntrer samtidig andre til å joike.

Det skaper en god stemning å høre Laila joike gamle og nye joiker. Hun kan utrolig mange joiker. Hennes joik smitter, og får andre til å joike og ta følge. Laila har fått barn, unge, voksne og eldre til å delta i joiken.

Laila joiker stadig. Det er kanskje ikke så rart fordi Laila er vokst opp der det ble joiket mye, der joik var og fortsatt er vanlig i hverdagen, Bieskkenjárga. Joik ble derfor en naturlig del for Laila.

Laila lærte joik da joiken ikke skulle høres og da joik ble foraktet. I hennes hjem og nærmiljø ble barn og unge oppmuntret av de voksne til å joike og være stolt av joiken. Laila hadde jo en flink veiviser, moren Biret Elle, den kjente joikeren Berit Ellen Balto. Laila lærte at joik er en verdifull arv som skal bevares og gis i gave til andre, spesielt til etterkommere. Laila har fulgt dette opp og lært joik til andre, spesielt barn og unge. Laila har oppmuntret barn og unge til å lære slektas joiker, fordi det styrker tilhørigheten. Hun har dermed gitt joiken til nye generasjoner, som igjen bekrefter at tradisjonell joik har en framtid.

Kontakt: JS styreleder Berit Kirsten Sara, tlf. 4811 8771

Juoigiid Searvi (forening for joikere) er oppretta i år 1998, og har som hovedformål :

- å fremme og bevare tradisjonell joik

- å fremme og styrke joikens rettslige stilling

- å arbeide for å få etablert økonomiske støtteordninger for joikere, med stipend, fond og andre støtteordninger,

- å arbeide for at det skal bli enklere å gi ut joik,

- å bidra med faglige råd og veiledning for folk som vil arbeide med joik

man tir ons tor fre lør søn
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30