I henhold til Samarbeidsavtalen av 10. desember 2015 har Sametinget og Samisk kunstnerråd ført forhandlinger om avtale for 2018, gjeldende fra 01.01.2018 til 31.12.2018. Avtalen legges frem for Sametingets plenum for godkjenning, jfr. Samarbeidsavtalens § 13.

Økonomisk ramme:
Sametinget og Samisk kunstnerråd er enige om en økonomisk ramme for bevilgningene over Sametingets budsjett til kunstneravtalen 2018 på kr. 7 900 000. Det tilsvarer en reell økning på kr. 250 000 i forhold til vedtatt kunstneravtale for 2017.

Fordeling av avtalens økonomiske ramme på kr. 7 900 000.

 

Navn (område) Avtale 2018
Driftsstøtte til kunstnerorganisasjoner og Samisk kunstnerråd, inkl. støtte til faglige veiledere

3.870.000

Kunstfond 800.000
Stipend til samiske kunstnere 3.180.000
Visningsvederlag 50.000
   
Totalt 7.900.000

man tir ons tor fre lør søn
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31