Kontoret er åpent kl. 10 – 14

Etablert høsten 1987: Samisk forfatterforening og Samiske billedkunstneres forbund vedtok i 1987 å etablere fellessekretariatet Čálli ("Skribenten"). Čálli skulle bli en administrasjon som tok seg av samiske kunstnerorganisasjoners fellessaker. Sekretariatet ble etablert i Vadsø med 1 ansatt.

Etter hvert som andre samiske kunstnere organiserte seg, ble musikerne, teateransatte og komponister med i fellesskapet, og samarbeidet ble utvidet ved å danne et felles Kunstnerråd. Etter noen år i Vadsø, ble sekretariatet flyttet til Karasjok og skiftet navn til Sámi Dáiddárráđđi (SDR). På norsk; Samisk Kunstnerråd. Vanligvis brukes det samiske navnet og forkortelsen SDR.

Fra 1990 fikk SDR økte midler til en ny stilling, og i 2006 fikk SDR en tredje stilling. Administrasjonen med sine 3 ansatte har følgende oppgaver og ansvar:

Sekretariatsfunksjoner for 5 samiske kunstnerorganisasjoner; Samisk Kunstnerforening, Samisk Forfatterforening, Juogiid Searvi, Samiske Komponister og Samisk teaterforening.
Administrasjon for Samisk Kunstneres og Forfatteres Vederlagsfond.
Administrasjon for Sametingets kunstnerstipend.
Administrasjon for kunstneres fagutvalg.
Sekretærfunksjon for SDRs Forhandlingsutvalg.
Administrasjon for Lederforum; som er styret i Samisk Kunstnerråd.
Administrasjon for Dáiddafoanda (kunstfondet).
Ansvarlig for forhandlingsarbeidet med Sametinget i Norge.
Administrasjon for nordisk oversettelsesstøtte.
Administrasjon for John Savio stipendet.

I begynnelsen av 2000 tallet og årene fremover jobbet SDR med å omorganisere seg, kunstnerorganisasjonene var aktivt med å forme SDR slik det er i dag. Formålet var å effektivisere og spare på kostnadene. I 2004 ble den nye organisasjonsmodellen tatt i bruk. Lederforum er SDR styre og er de ansattes arbeidsgiver.

Hva skjer?