Kontoret er åpent kl. 10 – 14

Bevilgninger til samiske formål i statsbudsjettet 2016 - Forslag

Det anbefales å se på kulturdepartementets forslag til budsjett for 2016 for samisk kultur/kunst.

Tidligere tiltak til musikkformål er flyttet til post 55 Norsk kulturfond.

Kap 323 Musikkformål, post 55 

Norsk kulturfond Riddu Riđđu-festivalen fikk knutepunktstatus i 2009 og har mottatt tilskudd fra ordningen under statsbudsjettets kap. 323, post 72. Kulturdepartementet foreslår å avvikle knutepunktordningen fra og med 2016, jf. Prop. 1 S (2015–2016) for Kulturdepartementet. De fleste tiltakene under ordningen, inkludert Riddu Riđđu-festivalen, er foreslått overført til Norsk kulturfond, hvor de vil kunne vurderes årlig i sammenheng med øvrige festivaler og annen arrangørstøtte.

Spørsmålet er om overføringen til Norsk kulturfond kan få negative økonomiske konsekvenser ved tilskuddsordningen når man avvikler knutepunktordningen. Kjør debatt.

sk2014 01

Ved årsmøtet hos Samiske Komponister i Umeå torsdag 6. mars 2014 ble Elin Kåven fra Karasjok valgt som ny leder i foreningen.

Det nye styret i SK består av: Elin Kåven (leder), Arve Nordland (nestleder), Anna Näkkalajarvi (styremedlem) og Anders Somby (styremedlem).

"Jeg er takknemlig og ydmyk over den tilliten som blir vist ved å velge meg som leder. Medlemmene i organisasjonen har solid kunnskap om alt som rører seg innenfor samisk musikk, og jeg gleder meg til å kunne være med på å påvirke fremtiden til samisk musikk", sier Elin Kåven.

"Dette er et historisk begivenhet for Samiske Komponister. Dette er første gang at foreningen har fått en kvinnelig leder.", sier tidligere leder Anders Somby.

SK2014 1200x1000

Heisann alle sammen, 

SK har hatt styremøte og konkludert med et stort ønske om at alle organisasjonens medlemmer følger med på disse sidene her.

Jeg vil med dette oppfordre alle medlemmene i SK til å lage en brukerprofil her. På denne måten er det enklere å ha korrespondanse med hverandre i saker som gjelder SK og miljøet rundt.

Vi håper at dere følger opp og melder dere på :-D


Med vennlig hilsen Roy Alexander Lind (styremedlem i SK)

man tir ons tor fre lør søn
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30