Kontoret er åpent kl. 10 – 14


Søknadsfrist for Dáiddafoanda ordinære midler og AD HOC midler er den 15.09.17.

For mer

...

AD HOC-midler

Tilskuddet for AD HOC-midler har en løpende søknadsfrist, som vil si at søknadene

...
Samisk Kunstnerråd (SDR) er et fellessekretariat for seks samiske kunstnerorganisasjoner innen
...

Søknadsfrist 15. oktober 

Følgende stipend kan søkes:

Arbeidsstipend (1-5 år)
Arbeidsstipend for

...

...er et fond som tildeler stipend til samiske kunstnere og forfattere.

Midlene til fondet er

...

PROGRAM Torsdag 5. februar:

UiT campus Alta - Mini-seminar: «De usynlige verdier i samisk musikk

...

Sametinget igangsetter et forfatterstudie og utlyser i samarbeid med Samisk Forfatterforening,

...

Pressemelding 

Arbeidsstipend til en maler og en ung filmskaper

Billedkunstneren Gerd Lorås fra Trondheim

...

Som varslet i stortingsmeldingen om Visuell kunst ønsker regjeringen å legge om stipendordningene for

...

...er et fond som tildeler stipend til samiske kunstnere og forfattere.

Midlene til fondet er

...

Hva skjer?