Samisk Kunsterråds stipendstyre har på vegne av Sametinget tildelt kunstnerstipend for 2018.

Arbeidsstipend og arbeidsstipend for yngre kunstnere er tildelt:

Jørgen Stenberg

Jørgen Stenberg fra Malå er tildelt 2- årig arbeidsstipend.

Stenberg er joiker og reindriftssame fra Ume-samisk område. Han har tidligere utgitt CD og har vunnet i Sámi Grand Prix i 2014. Stenberg skal med stipendet bl.a. fremme joiken fra Ume-samisk område. Barn og unge vil være sentral målgruppe for dette arbeidet.

 

Siri Broch Johansen (Foto: Bent Johansen)

Siri Broch Johansen fra Tana er tildelt 2-årig arbeidsstipend.

Siri Broch Johansen er dramatiker og forfatter, hun er opptatt av maktforholdet mellom Sápmi og storsamfunnet og internt i Sápmi. Johansen vil bruke stipendet til å skrive teaterstykke som hun kaller “SOS-Sabmie Ovttastuvvon Siiddat”

 

Herman Rundberg (Foto: Daniel Mikkelen)

Herman Rundberg fra Kåfjord i Troms er tildelt 3-årig arbeidsstipend for yngre kunstnere.

Han er komponist og har vist kunnskap, musikalitet og mangfoldighet i sine komposisjoner og prosjekter alene og i samarbeid med andre kunstnere og andre kunstutrykk. Han vil med arbeidsstipendet først og fremst utforske på de sjøsamiske joiketradisjonene og utvikle disse elementene i komposisjonene. Arbeidsstipendet skal avsluttes med et albumprosjekt der samiske artister medvirker i komposisjonene for på den måten å danne et særegent samisk lydunivers.

 

Ánne Mággá Wigelius (foto: Eirin Østgårdsgjelten Sørum)

Ánne Mággá Wigelius fra Tana er tildelt 1-årig arbeidsstipend for yngre kunstnere.

Hun vil videreutvikle seg som skuespiller med fokus på sang og stemmebruk. I stipendperioden vil hun fullføre prosjekter innen film- og scenekunst. Hun ønsker også å utvikle seg som filmskuespiller og som manusforfatter, og har flere manusideer som hun vil utvikle i perioden.


Følgende er tildelt korttidsstipend:

Filmskaper Per Ivar Jensen, kr. 120 000,-

Per Ivar Jensen bosatt i Oslo vil bruke stipendet til å forberede innspillingen av «Ho mamma er dau for hælvete». Per Ivar Jensen har jobbet i filmbransjen i lang tid og har fått flere internasjonale priser for sitt arbeide. Han er også musiker.

Scenekunstner Hilde Skancke Pedersen, kr. 120 000,-

Hilde Skancke Pedersen bosatt i Kautokeino kan vise til en omfattende virksomhet i scenekunstfeltet både som dramatiker, scenograf og kostymedesigner. Skancke Pedersen skal fordype seg i samisk kulturarv og konkret i historien om «Mamma Karasjok». Målet er å skrive en scenetekst basert på denne historien og jobbe for å få den produsert.

Billedkunstner Andreas Holtung, kr. 120 000,-

Andreas Holtung fra Kokelv vil med korttidsstipendet arbeide med malerier i større format. Stipendet vil gi Holtung mulighet til å leie større lokaler for dette arbeidet. Han jobber mye med malerier og tegninger i større formater.

Komponist og musiker Lars Magne Andreassen, kr. 40 000,-

Lars Magne Andreassen fra Tysfjord ønsker å komponere, lage skisser, bli inspirert m.m. Dette skal danne grunnlag for hans andre plateutgivelse senere. Andreassen har en viktig stemme i utviklingen av den lulesamiske vokaltradisjonen.


Diversestipend er tildelt:

Materialstipend til Katrine Nedrejord, kr 46 000,-

Prosjekt, reise- og studiestipend til Marja Lisa Thomasson, scenekunstner, kr 45 000,-

Materialstipend til forfatter Rauni Magga Lukkari, forfatter kr 17 000,-

Reise- og studiestipend til skuespiller Mary Sarre, kr. 27 000,-

Material, reise og håndverk til billedkunstner Silje Figenschou Thoresen, kr. 45 000,-


Det var innkommet 70 søknader fra samiske kunstere, 47 til arbeidsstipend, 10 til arbeidsstipend for yngre kunstnere og 27 til korttidsstipend.

Et arbeidsstipend kan vare fra ett til fem år og arbeidsstipend for yngre kunstnere kan vare fra ett til tre år. Arbeidsstipendene utgjør kr 240 000 i 2018.

Korttidsstipendet er ment for kunstnere som ønsker en kortere stipendperiode, dvs fra en til seks måneder. Her er maksbeløp kr 120 000.

I diversestipend potten var det 48 søknader for tilsammen kr. 2 086 900.

 

docPressemelding_Sametingets_Kunstnerstipend2018.doc

Søknadsfrist 10. jan. 10. april, 10. juni og 10. sept. hvert år

Adhoc_søknadskjema_2018.docx

Samisk Kunstnerråds stipendstyre har tildelt kunstnerstipend 2017 til følgende:

1-årig arbeidsstipend til Kristine Hansen Nordgaren bosatt i Alta, Norge

Kristine Hansen Nordgaren er komponist og samtidsmusiker med perkusjon som hovedinstrument. Hun har mastergrad i utøvende klassisk slagverk og har vidreutdanning i kammermusikk. Hun har fremført flere komposisjoner, hatt turneer og har hatt konserter sammen med andre.

Kristine Hansen NordgarenKristine Hansen Nordgaren

 

3-årig arbeidsstipend for yngre kunstnere til Anders Sunna bosatt i Jokkmokk, Sverige

Anders Sunna er en fremadstormende ung samisk protest-kunstner som har satt sitt preg i og utenfor Sápmi. Sunna er fra Sverige, men jobber mye med streetart og andre kunstprosjekter i Norge. Han er fra en reindriftsfamilie og statlige overgrep ovenfor familiens reindrift har satt preg på hans jobb som kunstner. Han startet sin kunstneriske virksomhet i 1998 og har en utdannelse fra Kunstfack i Stockholm.

AndersSunnaAnders Sunna

Hans kunst er politisk. Han blander samiske symboler med våpen, og kritiserer Norges, Finlands og Sveriges behandling av samene. En same med tildekket ansikt og horn på hodet, som holder en komse med bombe i. En rype med bombebelte. Ved å bruke sterke virkemidler oppnår han reaksjoner og debatter rundt hans hjertesak. Sunna har et klart budskap og på radikalt vis viser han overgrep gjort mot det samiske. Sunna ser ikke på sitt kunstneriske arbeid som en vanlig jobb eller hobby, men mer som en levemåte for å forandre og påvirke mennesker i alle klassesamfunn.

 

Seniorstipend til Harriet Nordlund, bosatt i Bromma, Sverige.

Harriet Nordlund er født i 1954 og har sin utdannelse fra Teaterhøyskolen i Stockholm. Hun er videreutdannet ved Ecole Jacques Le Coq, klovneskole og studerte nord-samisk ved Universitetet i Uppsala. Hun har yrkeskarriere både som skuespiller, regissør og dramatiker ved flere scenekunst – institusjoner i Sápmi, Sverige og Norge, samt i film og TV. Hennes engasjement i Dalvadis i Jokkmokk fra 1971-76 regnes i dag som nybrottsarbeid i samisk teatersammenheng. Videre har hun vært flere år Norrbottensteatern og Gottsunda Teater i Uppsala. Harriet Nordlund var teatersjef for Beaivvaš Sami Teahter fra 2003 – 2006. Hun debuterte som forfatter i 2016 med boka ADDI.

Hennes arbeid med å styrke og synliggjøre den samiske kulturen er omfattende og betydelig.

HarrietNordlundHarriet Nordlund

Andre stipend som er tildelt:

Korttidsstipend:
Joiker, Per Tor Turi, kr 50.000,-
Per Tor Turi er en markant joiker med sin særegne stemme og måte å joike på. Han har utgitt 2 CDer og holdt utallige konserter.

Forfatter, Irene Larsen, kr 108.800,-
Irene Larsen har mastergrad i litteraturvitenskap. Hun har utgitt tre diktsamlinger som alle innkjøpt av Norsk Kulturråd. Larsen skal med stipendet skrive en roman.

Reise- og studiestipend:
Forfatter, Kathrine Nedrejord, reise/studiestipend, kr 30.000,-
Joiker, Ellen Oskal- Spein, reisestipend, kr 6.000,-
Joiker, Ellen Oskal-Spein, reisestipend, kr 20.000,-
Joiker, Berit Alette Mienna, 2 reise/studiestipend, kr 44.000,-
Kunstner, Gjert Rognli, reisestipend, kr 45.000,-
Komponist og musiker, Klemet Anders Buljo, reisestipend, kr 50.000,-

Materialstipend:
Filmskaper, Marja Bål Nango, materialstipend, kr 50.000,-
Filmskaper, Ann Holmgren Aurebekk, materialstipend, kr 50.000,-
Skuespiller, Mary Victoria Sarre, materialstipend, kr 17.000,-
Filmskaper, Egil Pedersen, material og- reisestipend, kr 50.000,-

Prosjektstipend:
Forfatter, Beate Heide, prosjektstipend, kr 50.000,-

Hva skjer?

Ingen kommende oppføringer!
man tir ons tor fre lør søn
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31