AD HOC-midler

Tilskuddet for AD HOC-midler har en løpende søknadsfrist, som vil si at søknadene behandles etterhvert som de kommer inn. Tildelingene gjøres 4 ganger i året.

Gjeldende frist for neste tildeling av ad hoc-midler er 10. april. Søknadsskjema for AD HOC-midler finner du under.


Søknadsskjema:Rapportskjema:
Underskrevet søknad sendes pr. e-mail eller pr. post til:
Dáiddafoanda
Ivvar Ivvárgeavli 1
9730 Karasjok

Nærmere informasjon fås ved henvendelse til Dáiddafoandas sekretariat ved
Samisk Kunstnerråd, tlf. (+ 47) 78 46 70 06, e-mail:

AD HOC-midler

Tilskuddet for AD HOC-midler har en løpende søknadsfrist, som vil si at søknadene behandles etterhvert som de kommer inn. Tildelingene gjøres 4 ganger i året.

Gjeldende frist for neste tildeling av ad hoc-midler er 10. juli. Søknadsskjema for AD HOC-midler finner du under.


Søknadsskjema:Rapportskjema:
Underskrevet søknad sendes pr. e-mail eller pr. post til:
Dáiddafoanda
Ivvar Ivvárgeavli 1
9730 Karasjok

Nærmere informasjon fås ved henvendelse til Dáiddafoandas sekretariat ved
Samisk Kunstnerråd, tlf. (+ 47) 78 46 70 06, e-mail:

Dáiddafoanda er midler forhandlet fram av samiske kunstnere gjennom kunstneravtalen med Sametinget Norge.

Medlemmer av Juoigiid Searvi (JS), Samisk Kunstnerforbund (SDS), Samisk Forfatterforening SGS), Samisk Teaterforening (STS), Sámi Filbmabargiid Searvi (SFS) og Samiske Komponister (SK) inviteres til å søke prosjektstøtte.

Fondets midler skal brukes til samiske kunstneres felles prosjekt som det er vanskelig å få midler til gjennom andre finansieringskilder.

Fondets midler kan brukes til prosjekter der minst to av kunstnergrenene er representert, og/eller der det er samarbeid med kunstnere eller kunstnergrupper fra andre urfolk.

Fondets midler kan brukes til kunstneriske bestillinger som prosjekt der noen samiske kunstnere/kunstnergrupper søker om midler til å bestille kunstnerisk produkt/produkter av en bestemt samisk kunstner eller samiske kunstnere til bestemte arrangementer/ tilstelninger og lignende.

 

Hva skjer?

man tir ons tor fre lør søn
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31