Dáiddafoanda er midler forhandlet fram av samiske kunstnere gjennom kunstneravtalen med Sametinget Norge. Det er nå mulig å søke om prosjektstøtte for 2018.

Medlemmer av Juoigiid Searvi (JS), Samisk Kunstnerforbund (SDS), Samisk Forfatterforening SGS), Samisk Teaterforening (STS), Sámi Filbmabargiid Searvi (SFS) og Samiske Komponister (SK) inviteres til å søke prosjektstøtte.

Fondets midler skal brukes til samiske kunstneres felles prosjekt som det er vanskelig å få midler til gjennom andre finansieringskilder.

Fondets midler kan brukes til prosjekter der minst to av kunstnergrenene er representert, og/eller der det er samarbeid med kunstnere eller kunstnergrupper fra andre urfolk.

Fondets midler kan brukes til kunstneriske bestillinger som prosjekt der noen samiske kunstnere/kunstnergrupper søker om midler til å bestille kunstnerisk produkt/produkter av en bestemt samisk kunstner eller samiske kunstnere til bestemte arrangementer/ tilstelninger og lignende.

Fondet innvilger ikke støtte til:
- bokutgivelser og lønn til forfattere i forbindelse med bokutgivelser
- CD-utgivelser

Enkeltpersoner kan ikke søke.

Maksimalt tilskuddsbeløp fra Dáiddafoanda er satt til kr. 200 000.

Søknaden må inneholde en utfyllende prosjektbeskrivelse, dokumentasjon (skisse, lyd-CD, tekst, foto, DVD eller annet), aktivitetsplan og budsjett.

 

Søknader må være kommet til sekretariatet innen 30.08.17

Underskrevet søknad sendes pr e-mail eller pr post til:
Dáiddafoanda
Boks 23
9735 Karasjok
E-post:


Nærmere informasjon fås ved henvendelse til Dáiddafoandas sekretariat ved
Samisk Kunstnerråd, tlf. (+ 47) 78 46 70 06, e-mail:

man tir ons tor fre lør søn
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
31