AD HOC januar

Kategori
Tidsfrister - Áigemearri
Dato
10. januar
Vedlegg

Målgruppe

Ad hoc-midlene er beregnet for faglig utvikling for søkerne.
Alle enkeltmedlemmer og kunstnergrupper i kunstnerorganisasjonene underlagt SDR kan søke om AD-HOC støtte.

 

Bruk av AD-HOC-midlene

 • AD-HOC-midlene skal gå til kortvarige prosjekter der kunstnerne ikke har hatt mulighet til å søke om andre midler.
 • AD-HOC-midlene er ment å skulle hjelpe kunstnere som på kort varsel får tilbud om å delta på festivaler, konserter, utstillinger, kurs etc.
 • Prosjekter som får støtte må være ferdigstilt innen 4 måneder etter søknadsfristens utløp.

 

Det tildeles ikke midler til

 • prosjekter som er avsluttet før søknadsfristens utløp
 • større, lenge planlagte prosjekt
 • forprosjekt
 • honorar til andre aktører

 

Krav til søknad

 • Søknaden bør helst sendes inn elektronisk.
 • Søknadene må utfylles på et fastsatt søknadsskjema som vil bli lagt ut på SDRs nettsider, og alle punktene i skjemaet må være fullstendig utfylt.
 • Søknaden må være kortfattet (maksimum 5 sider inklusive søknadsskjema).
 • Avtale med eventuell arrangør må legges ved.
 • CV bør sendes som egen fil.

Søknaden kan også sendes med vanlig post, og må da være undertegnet.

 

 
 

Alle datoer

 • 10. januar
 • 10. januar
man tir ons tor fre lør søn
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31