Samisk Kunsterråds stipendstyre har på vegne av Sametinget tildelt kunstnerstipend for 2018.

Arbeidsstipend og arbeidsstipend for yngre kunstnere er tildelt:

Jørgen Stenberg

Jørgen Stenberg fra Malå er tildelt 2- årig arbeidsstipend.

Stenberg er joiker og reindriftssame fra Ume-samisk område. Han har tidligere utgitt CD og har vunnet i Sámi Grand Prix i 2014. Stenberg skal med stipendet bl.a. fremme joiken fra Ume-samisk område. Barn og unge vil være sentral målgruppe for dette arbeidet.

 

Siri Broch Johansen (Foto: Bent Johansen)

Siri Broch Johansen fra Tana er tildelt 2-årig arbeidsstipend.

Siri Broch Johansen er dramatiker og forfatter, hun er opptatt av maktforholdet mellom Sápmi og storsamfunnet og internt i Sápmi. Johansen vil bruke stipendet til å skrive teaterstykke som hun kaller “SOS-Sabmie Ovttastuvvon Siiddat”

 

Herman Rundberg (Foto: Daniel Mikkelen)

Herman Rundberg fra Kåfjord i Troms er tildelt 3-årig arbeidsstipend for yngre kunstnere.

Han er komponist og har vist kunnskap, musikalitet og mangfoldighet i sine komposisjoner og prosjekter alene og i samarbeid med andre kunstnere og andre kunstutrykk. Han vil med arbeidsstipendet først og fremst utforske på de sjøsamiske joiketradisjonene og utvikle disse elementene i komposisjonene. Arbeidsstipendet skal avsluttes med et albumprosjekt der samiske artister medvirker i komposisjonene for på den måten å danne et særegent samisk lydunivers.

 

Ánne Mággá Wigelius (foto: Eirin Østgårdsgjelten Sørum)

Ánne Mággá Wigelius fra Tana er tildelt 1-årig arbeidsstipend for yngre kunstnere.

Hun vil videreutvikle seg som skuespiller med fokus på sang og stemmebruk. I stipendperioden vil hun fullføre prosjekter innen film- og scenekunst. Hun ønsker også å utvikle seg som filmskuespiller og som manusforfatter, og har flere manusideer som hun vil utvikle i perioden.


Følgende er tildelt korttidsstipend:

Filmskaper Per Ivar Jensen, kr. 120 000,-

Per Ivar Jensen bosatt i Oslo vil bruke stipendet til å forberede innspillingen av «Ho mamma er dau for hælvete». Per Ivar Jensen har jobbet i filmbransjen i lang tid og har fått flere internasjonale priser for sitt arbeide. Han er også musiker.

Scenekunstner Hilde Skancke Pedersen, kr. 120 000,-

Hilde Skancke Pedersen bosatt i Kautokeino kan vise til en omfattende virksomhet i scenekunstfeltet både som dramatiker, scenograf og kostymedesigner. Skancke Pedersen skal fordype seg i samisk kulturarv og konkret i historien om «Mamma Karasjok». Målet er å skrive en scenetekst basert på denne historien og jobbe for å få den produsert.

Billedkunstner Andreas Holtung, kr. 120 000,-

Andreas Holtung fra Kokelv vil med korttidsstipendet arbeide med malerier i større format. Stipendet vil gi Holtung mulighet til å leie større lokaler for dette arbeidet. Han jobber mye med malerier og tegninger i større formater.

Komponist og musiker Lars Magne Andreassen, kr. 40 000,-

Lars Magne Andreassen fra Tysfjord ønsker å komponere, lage skisser, bli inspirert m.m. Dette skal danne grunnlag for hans andre plateutgivelse senere. Andreassen har en viktig stemme i utviklingen av den lulesamiske vokaltradisjonen.


Diversestipend er tildelt:

Materialstipend til Katrine Nedrejord, kr 46 000,-

Prosjekt, reise- og studiestipend til Marja Lisa Thomasson, scenekunstner, kr 45 000,-

Materialstipend til forfatter Rauni Magga Lukkari, forfatter kr 17 000,-

Reise- og studiestipend til skuespiller Mary Sarre, kr. 27 000,-

Material, reise og håndverk til billedkunstner Silje Figenschou Thoresen, kr. 45 000,-


Det var innkommet 70 søknader fra samiske kunstere, 47 til arbeidsstipend, 10 til arbeidsstipend for yngre kunstnere og 27 til korttidsstipend.

Et arbeidsstipend kan vare fra ett til fem år og arbeidsstipend for yngre kunstnere kan vare fra ett til tre år. Arbeidsstipendene utgjør kr 240 000 i 2018.

Korttidsstipendet er ment for kunstnere som ønsker en kortere stipendperiode, dvs fra en til seks måneder. Her er maksbeløp kr 120 000.

I diversestipend potten var det 48 søknader for tilsammen kr. 2 086 900.

 

docPressemelding_Sametingets_Kunstnerstipend2018.doc

man tir ons tor fre lør søn
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30