Sametingets Kunsterstipend

Har du en plan i ditt kunstneriske virke så kan du søke om stipend til å gjennomføre dette. Det tildeles årlig forskjellige arbeidsstipend og stipend til mindre/kortere formål.  For flere opplysninger gå til informasjon og veiledning.

Nytt av året er at det går ant å lagre søknaden som kladd og fortsette å jobbe med søknaden ved en senere anledning. Men søknaden må uansett være sendt innen fristen.

Stipendet kan søkes i perioden 15.09.20, fra kl. 15.00 til 15.10.20, kl. 24.00. Stipendet søkes og sendes elektronisk via våre websider.

Register as Applicant

Already have an account? Login here.

INFORMASJON OG VEILEDNING FOR SØKERE pdf

Veiledning for elektronisk søknad

Lag passord på «Registrer deg som søker» linken. Lag brukernavn. Brukernavn må være minst 4 tegn, kun små bokstaver eller tall. Fyll ut e-postadresse. Trykk neste. Du vil nå få tilsendt en link hvor du finner passordet. Kopier og lim inn passordet.

Når du har registrert, så kan du søke. Når du begynner å søke kan du ikke avbryte søknaden siden søknadskjemaet ikke lagres.

Følg råd som du finner i Informasjon og veiledning for søkere. Vær oppmerksom på at søknad må sendes senest 15.10.20, innen kl 24.00 (norsk tid). Hvis du trenger veiledning ring +47 78467006.

RETNINGSLINJER FOR SAMETINGETS KUNSTNERSTIPEND

RAPPORTERING

Er du tildelt midler, så kan du laste ned rapportskjema og sende det på e-post til stip@samidaiddar.no eller med post til adressen Samisk Kunstnerråd, Boks 23, N-9735 Karasjok.

RAPPORT ARBEIDSSTIPEND pdf

RAPPORT ARBEIDSSTIPEND docx

RAPPORT DIVERSE STIPEND pdf

RAPPORT DIVERSE STIPEND docx