Sametingets Kunsterstipend

Har du en plan i ditt kunstneriske virke så kan du søke om stipend til å gjennomføre dette. Det tildeles årlig forskjellige arbeidsstipend og stipend til mindre/kortere formål. Søknadsfrist er den 27.10.18 For flere opplysninger gå til informasjon og veiledning

Stipendet kan søkes i perioden 27.09.18 til 27.10.18. Stipendet søkes og sendes elektronisk via våre websider.

Registrer deg som søker

Har du allerede konto? Logg inn her.

Veiledning for elektronisk søknad

Lag passord på «Registrer deg som søker» linken. Lag brukernavn. Brukernavn må være minst 4 tegn, kun små bokstaver eller tall. Fyll ut e-postadresse. Trykk neste. Du vil nå få tilsendt en link hvor du finner passordet. Kopier og lim inn passordet.

Når du har registrert, så kan du søke. Når du begynner å søke kan du ikke avbryte søknaden siden søknadskjemaet ikke lagres.

Følg råd som du finner i Informasjon og veiledning 2019. Vær oppmerksom på at søknad må sendes senest 27.10.18, innen kl 24.00 (norsk tid). Hvis du trenger veiledning ring +47 78467006.

INFORMASJON OG VEILEDNING 2019 (PDF)

RAPPORTERING

Er du tildelt midler, så kan du laste ned rapportskjema og sende det på e-post til stip@samidaiddar.no eller med post til adressen Samisk Kunstnerråd, Boks 23, N-9735 Karasjok.

RAPPORT ARBEIDSSTIPEND

RAPPORT DIVERSE STIPEND