Prošeavttat

Čális fal! 3 – girječállioahppu

Duogáš
Prošeavtta duogáš lea ahte Sámi Girječállid Searvi (SGS) lea Sámediggái deattuhan man deaŧalaš lea rekrutteret nuoraid čállit ja almmuhit čáppagirjjálašvuođa sámegillii. Dát sávaldat bođii ovdan earret eará Dáiddárkonferánssas 2012. Sámi servvodat dárbbaša girjjálašvuođa sámegillii dakkár fáttáin mat geasuhit nuoraid, ja mat sáhttet movttiidahttit lohkamii. Lea deaŧalaš addit nuoraide vejolašvuođa lohkat dan maid nuorat leat čállán nuoraide.

Prošeavtta mihttomearri
Prošeavtta mihttomearrin lea movttiidahttit almmuhit eanet čáppagirjjálašvuođagirjjiid dainna ulbmilin ahte rekrutteret čálliid geat čállet sámegillii. Prošeakta galgá vuosttažettiin ovddidit čállindoaimma, ja loktet boahttevaš čálliid girjjálašvuođagealbbu. Prošeavtta oasseváldit galget ovddidit iežaset girjjálaš ja dáiddalaš diehtomielalašvuođa, ja háhkat čállifágalaš gelbbolašvuođa.

Ovttasbargu
Čális fal! – girječállioahppu lea ovttasbargu Sámedikki, Sámi Girječálliid Searvvi ja Sámi Dáiddárráđi gaskka. Sámediggi ruhtada prošeavtta. Sámi Dáiddárráđis (SDR) lea hálddahuslaš ovddasvástádus prošeavttas, ja Sámi Girječálliid Searvvis (SGS) lea ges fágalaš ovddasvástádus prošeavttas.

Girječálli oahpu čađaheapmi
Vuosttaš Čális fal! – girječálli oahppu čađahuvvui 2015 -2017. Oahpus ledje 10 oahppi, ja prošeavtta boađusin almmustahttojuvvui In mun goit antologiija Fredrikstens Festning:as Tråante 2017 ávvudeami oktavuođas.
Dál lea goalmmát vuorru Čális fal! 3 – girječállii oahppu 2020 – 2022, ođđa ohppiiguin.

Antologiijat
Čális fal! – girječálliid oahpu prošeavttas lea mihttomearrin almmuhit ođđa antologiija ohppiid teavsttaiguin.

Eanet dieđut:
Karen Anne Buljo,    Tlf. nr. +47 468 52 630
prosjekt@samidaiddar.no
Inga Ravna Eira,       Tlf.nr  +47 412 74 675

ČÁLIS-FAL-3-davvi-sámegillii

TJÁLESTA-VAL-3-julevsámegillii

Tjaelieh-amma-3-åarjel-sámegillii

Čális fal! oasseváldiid čoakkáldagat
Čális fal! 1 joavkku čoakkáldat:  In mun goit, 2017, almmuhuvvui Tråanttes 2017.
Čálisfal! 2 joavkku čoakkáldat:  Diet almmái ii hála dies maidege, almmuhuvvui 2019:s.
Čális fal! 3 oasseváldit galget maiddái almmuhit čoakkáldaga.

 

Čális fal! ovddeš oasseváldiid ilbman girjjit
Hamburgárprinseassa – Saia Stueng
Dološ balddonasat – Edel Marit Gaino
Gos don leat, Elle? – Kirsi Máret Paltto
Suorbmageažis – Ánne Márja Guttorm Graven
Gárži – Sara Vuolab
Sáve Sápmi – Ingá Elin Marakatt

 

SGS lea rámis ja ilus go olles guhtta girjji leta ilbman Čális fal! olis. Dát čájeha ahte lea duođaid dárbu Čális fal! – oahppofálaldahkii.