digitalt informasjonsmøte om Statens kunstnerstipen

Invitasjon til digitalt informasjonsmøte om Statens kunstnerstipend – 29. september kl. 13.00

Tema som vil bli gjennomgått er de ulike stipendordningene, gjennomgang av hvordan søke stipend hos Statens kunstnerstipend og nyttige tips i hvordan skrive søknad.

Lenke til påmelding finner du i kalenderen på våre nettsider: https://www.kulturradet.no/statens-kunstnerstipend

Søknadsfrist for å søke stipend er 18.oktober kl. 13.00