Saamelaisen taiteilijaneuvoston toiminta

Saamelainen taiteilijaneuvosto SDR perustettiin vuonna 1987, ja sen tarkoituksena on edistää hyvää ja monipuolista saamelaista taide-elämää. Saamelaisen taiteilijaneuvoston tehtävänä on vaikuttaa pohjoismaisesti sekä rahoittajiin että alalla toimiviin instituutioihin neuvoston ja jäsenjärjestöjen kannalta merkittävien taloudellisten ja taidepoliittisten asioiden edistämiseksi. SDR toimii yhteissihteeristönä kuudelle saamelaiselle taiteilijajärjestölle (joissa on jäsenenä joikaajia, elokuvantekijöitä, kirjailijoita, kuvataiteilijoita, teatterialan taiteilijoita ja säveltäjiä Norjasta, Ruotsista, Suomesta ja Venäjältä). Järjestöt ovat Juoigiid Searvi (Joikaajien yhdistys JS), Sámi Filbmabargiid Searvi (Saamelaiselokuvantekijöiden yhdistys SFS), Sámi Girječálliid Searvi (Saamelaiskirjailijoiden yhdistys SGS), Sámi Dáiddačehpiid Searvi (Saamelaistaiteilijoiden yhdistys SDS), Sámi Lávdi (Saamelaisnäyttämö SL) ja Sámi Komponisttaid Searvi (Saamelaissäveltäjien yhdistys SK).

Saamelainen taiteilijaneuvosto edistää ja tukee rahallisesti yksittäisten taiteilijoiden ammatillista kehitystä. Tämän tavoitteen toteuttamiseksi neuvosto hallinnoi saamelaiskäräjien taiteilija-apurahoja, taiteilijarahasto Dáiddafoandaa ja Saamelaistaiteilijoiden ja kirjailijoiden korvausrahasto SDGB:tä. Myös taiteilijat, jotka eivät kuulu SDR:n jäsenjärjestöihin, voivat hakea joitain tuista. Tukijärjestelmän kautta jaetaan vuosittain 4–5 miljoonaa Norjan kruunua tukea saamelaisille taiteilijoille ja laitoksille.

Saamelaisen taiteilijaneuvoston toiminnan rahoittavat Norjan, Suomen ja Ruotsin saamelaiskäräjät ja Pohjoismaiden ministerineuvosto. Näin ollen SDR pyrkii taidepoliittisessa toiminnassaan vaikuttamaan, myös kansainvälisellä tasolla, kaikkiin saamelaiskäräjiin, Pohjoismaiden ministerineuvostoon ja muihin laitoksiin.

Saamelainen taiteilijaneuvosto solmii Norjan saamelaiskäräjien kanssa sopimukset sekä pitkän että lyhyen aikavälin taidepoliittisista tavoitteista ja tehtävistä. Pidemmän aikavälin politiikasta sovitaan nelivuotisissa yhteistyösopimuksissa ja lyhyemmän aikavälin linjauksista vuosittaisissa taiteilijasopimuksissa. Nelivuotisissa yhteistyösopimuksissa sovitaan vuosittaisten taiteilijasopimusten menettelytavoista, laajemmista taidepoliittisista tavoitteista ja yksityiskohtaisemmista osatavoitteista. Vuotuisissa taiteilijasopimuksissa sovitaan budjettikehykset toimintatuista, joita jaetaan saamelaistaiteilijoiden järjestöille ja Saamelaiselle taiteilijaneuvostolle ja varataan ammatilliseen ohjaukseen, stipendeihin ja näyttelykorvauksiin.

Lisätietoa neuvoston toiminnasta saa käyttämällä oheista lomaketta tai osoitteesta

 

Sámi Dáiddárrráđđi
Boks 23
N–9735 Kárášjohka
Norway
post@samidaiddar.no
Puh. +47 784 67 006