Ulbmil

  •  Ovddidit ja seailluhit árbevirolaš juoigama ja dajahallama
  • Ovddidit ja nannet luðiid vuoigatvuoða dili
  • Geahččalit ásahit ekonomalaš doarjjaortnegiid juoigiide nugo stipeanddaid, foanddaid ja eará ekonomalaš gaskaomiid
  • Fuolahit ahte luoði olggosaddinvejolašvuoðat buoriduvvojit
  • Fállat fágalaš bagadeami ja oahpaheami sidjiide geat háliidit luðiin bargat
  • Ásahit ovttasbarggu eará dáiddajoavkkuiguin dahje eará orgánaiguin jus oaidná dárbbašlažžan.