Ulbmil

Juoigiid Searvi lea ásahuvvon 14.11. 1998, ja searvvi ulbmilat leat: Juoigiid Searvi ovddida ja seailluha luođi, leud, livđe ja vuolie, ja dajahallama. Miellahttun sáhttá ohcat son guhte hálddaša dihto guovllu luohtesuopmana.

Juoigiid Searvi lea fágasearvi mii vástida luohteguoskevaš áššiid.

Juoigiid Searvvi bokte gávnnat juoigiid miehtá Sámi.