Ulbmil

  • Juoigiid Searvi ovddida ja seailluha luođi, leud, livđe ja vuolie, ja dajahallama.
  • Miellahttun sáhttá ohcat son guhte hálddaša dihto guovllu luohtesuopmana.
  • Juoigiid Searvi lea fágasearvi mii vástida luohteguoskevaš áššiid.
  • Juoigiid Searvvi bokte gávnnat juoigiid miehtá Sámi.