Doarjagat

SÁMI DÁIDAGA DOARJUN

Sámi Dáiddárráđđi hálddaša mánga doarjjaortnega, main sámi dáiddárat ja dáiddárjoávkkut ja lágadusat sáhttet ohcat doarjagiid. Doarjjatortnegat dáiddáriidda leat SDR sámi Dáiddárstipeanddat, Sámi Dáiddáriid ja Girječálliid Buhtadusfoandda stipeanddat ja Dáiddafoanda prošeaktadoarjagat. Dasa lassin sáhttet sámi  lágádusat ohcat Davviriikkalaš jorgalandoarjaga jorgaleapmái ja buvttadeapmái sámegielas ovtta eará davviriikkalaš gillii.  Ohcamuš sierra ortnegiidda sáddejuvvo elektruvnnalaččat min neahttasiidduid bokte, earret go Sámi Dáiddáriid ja Girječállid Buhtadusfondii.

 

SDR SÁMI DÁIDDÁRSTIPEANDA  

Buot ovttaskas dáiddárat sáhttet ohcat Sámi dáiddárstipeandda. Sáhtat ohcat bargostipeanddaid ja stipeandda smávit áigumušaide omd. mátke- ja oahppostipeandda, ávnnasstipeandda, álggahanstipeandda jna.

Stipeanda lea ohcanláhkai áigodagas 15.09-15.10 juohke jagi.

 

STIPEANDA SÁMI DÁIDDÁRIID JA GIRJEČÁLLIID BUHTADUSFOANDDAS (SDGB)

Buot ovttaskas dáiddárat sáhttet ohcat stipeandda Sámi Dáiddáriid ja Girječálliid Buhtadusfoanddas. Sáhtat ohcat bargostipeanddaid ja stipeandda smávit áigumušaide omd. mátke- ja oahppostipeandda, ávnnasstipeandda, álggahanstipeandda jna.

Stipeanda lea ohcanláhkai áigodagaas 15.09-15.10 juohke jagi. 

Mii fuomášahttit ahte ohcanskovvi SDGB stipeanddaide galgá sáddejuvvot poastta bokte. Čujuhus SDGB, Boksa 23, N-9735 Kárášjohka.

 

DÁIDDAFOANDA

Dáiddafoandda ovttasbargoprošeavttat

Foandda ruhta galgá geavahuvvot dáiddagaskasaš ovttasbargoprošeavttaide main leat uhcimus guokte dáiddársuorggi, dahje ovttasbargoprošeavttaide sámi dáiddáriid gaskka, ja sámi dáiddáriid ja eará eamiálbmot dáiddáriid gaskka. Sáhttá ohcat doarjaga 200 000 ruvnnu rádjái. Ruhta juolluduvvo dušše prošeavttaide mat álggahuvvojit ohcanjagi, iige prošeavttaide mat leat jo álggahuvvon dahje heaittihuvvon. Ohccit eai sáhte vuordit oažžut prošeavtta ollásit ruhtaduvvot Dáiddafoandda ruđain. Ohccit eai sáhte vuordit máŋgii oažžut doarjaga seamma prošektii.

Ohcanáigemearri ovttasbargoprošeavttaide lea 10.01.

Dáiddafoandda Ad hoc doarjagat

Ad hoc lea meroštuvvon dáiddáriid fágalaš ovddaneapmái ja ruhta galgá adnot oanehisáigge prošeavttaide maidda dáiddár ii leat sáhttán ohcat eará ruđa. Ad hoc galggašii veahkehit dáiddáriid guđet fáhkka ožžot fálaldaga searvat festiválaide, konsearttaide, čájáhusaide, kurssaide jna. ja sii geat sáhttet ohcat leat ovttaskas dáiddárat geat leat miellahtut dáiddaservviin Sámi Dáiddárráđis. Sáhttá ohcat doarjaga 25 000 ruvnnu rádjái. Áigemearri čađahit prošeavtta lea 4 mánu.

Ohcanáigemearit leat 10.01, 10.04, 10.06 ja 10.09.

 

DAVVIRIIKKALAŠ JORGALANDOARJJA

Davviriikkalaš jorgalandoarjja juolluduvvo jorgalit poesiija,- drámatihka,- mánáid ja nuoraidgirjjiid. Dasa lassin sáhttá ohcat doarjaga sámegiel fágagirjjálašvuođa girjjiide main lea kultuvrralaš ja dáiddalaš sisdoallu. Sáhttá maiddái ohcat doarjaga buvttadit sámegielgirjjiid ovtta eará davviriikkalaš gillii.

Ohcanáigemearri lea 13.05.2024.

Eanet dieđut ja ohcanskovit, mana Doarjagat vuollái ja deaddil doarjjaortnega mas áiggot ohcat.