Vuoiŋŋat ráfis Anna Berit Peltoperä


Mii háliidit giitit Ánne Bireha, go son lei nana čeahpes árbevirolaš juoigi.
Nu lunddolaččat  juoiggadii ja bijadii luđiid ja dajahalai.

Ii son goassege dáhtton maidege gudniid iežas čehppodaga dihte. Son juogadii iežas čehppodaga earret eará neahtta oahpus maid ABC-company, E-skuvla, almmuhii. Dan leat olu nuorat ávkkástallan.
Váccii maiddái juoigan- ja muitaleami oahpu Guovdageainnus 2004s ja bijai nu vuogas luđiid ja dajahusat ja oaččui bajimus dási árvosáni, juste nu mot ánssášii.
Son oassálasttii máŋgga háve Sámi Grand Prixa juoigan oasis ja vuittii 2005s ovttas Solveig Skum Solbakkeniin luđiin «Áinnut». De fas fiškii vuoittu 2007s luđiin «Helene» . Muđui lea Ánne Biret oassálastán CDain ja juoigan almmolaš lávddiin earret eará Sámedikki dievasčoahkkimis.

Vuoiŋŋat ráfis.

Karen Anne Buljo, Domna Homjuk, Inga Marja Sarre, Ulla Pirttijärvi, Mari Boine, Thomas Marainen