Samisk kunstfestival
Samisk kunstfestival går av stabelen i Alta 21. – 24. november 2019 for å markere 40-årsjubileet til SDS, og for å feire samisk kunst, egenart, styrke, mangfold og identitet.

44 av de 61 medlemmene i SDS skal delta med verk på hovedutstillingen.

Festivalen kommer til å rette fokus mot samisk kunst, både i form av sjangerprosjekter og interdisiplinære prosjekter. Målet er å skape dialog mellom kunstnerne og publikum via utstillinger og ved å gi publikum et innblikk i arbeidsprosesser gjennom workshops og ulike presentasjoner i.l.a. festivalen. Vi i SDS ønsker å være et springbrett og en inspirasjon for unge kunstnere i etableringsfasen, kunstnere som ønsker å tilknytte seg et nettverk. Vi ønsker også å møte barn og unge i arbeid med tekst og visuell kunst.