Vandreutstillingen Áigemátki
Áigemátki vises ut året 2019 i Norge, Sverige, Finland og Russland. Utstillerne er: Victoria Andersson, Tomas Colbengtson, Eva Delving Wiklund, Monica Edmondson, Bente Geving, Annelise Josefsen, Per Isak Juuso, Inger Blix Kvammen, Britta Marakatt Labba, Mathis Nango, Charlotte Nilsen, Hege Annestad Nilsen, Hilde Skancke Pedersen, Synnøve Persen, Outi Pieski, Gjert Rognli, Máret Ánne Sara, Odd Marakatt Sivertsen, Lena Stenberg, Anders Sunna og Liselotte Wajstedt.

Utstillingen viser uttalt politiske verk så vel som mer poetiske verk med subtil, politisk tematikk. Den viser visuell kunst som uansett formspråk og innhold speiler tilstander og følelser skapt av utviklingen i Sápmi de siste 100 år, med blikk mot framtidens Sápmi. Denne samiske samtidskunsten tematiserer inngrep og overgrep fra storsamfunnets side som tvangsforflytning, overtakelse av beitearealer til skytefelt, veibygging, gruvedrift, skogsdrift etc., miljøødeleggelser, yrkesforbud, identitetstap med mer. Samisk visuell kunst har ofte et sterkt politisk innhold med hyppig bruk av politiske markører, av og til i form av aktivistisk intervensjon. Denne postkoloniale tematikken står i fokus i utstillingen ÁIGEMÁTKI.

Det er en voksende interesse for samisk kunst i alle sjangre både regionalt og internasjonalt, og interessen for utstillingen er stor. Samiske visuelle kunstnere arbeider i et bredt spekter av uttrykk, og ofte interdisiplinært. Dermed vil publikum kunne få oppleve skulptur, maleri, trykk, fotografi, tekstilkunst, installasjon, kunstfilm, performance og andre uttrykk i denne utstillingen.

SDS ønsker å formidle samisk visuell kunst for et større publikum, og gi publikum unike kunstopplevelser og nye erfaringer. Derigjennom forventer SDS også å skape større forståelse for og kunnskap om samisk samtidskunst, samisk kultur og samfunn, og forståelse for andre kulturer som lever under press over hele verden.