Mer enn fem millioner til formidling av litteratur for barn og unge.

Norsk kulturfond setter i 2022 av 5,5 millioner kroner til en satsing på formidling av litteratur for barn og unge gjennom en tilleggsutlysning på tilskuddsordningen for litteraturformidling. Et hovedmål er å nå ut til nye aktører og målgrupper og å oppmuntre til økt samarbeid mellom et bredere mangfold av aktører på feltet.
Les mer..