KURS I ORKESTRERING

Vi hadde planlagt et kurs med Wolfgang Plagge som kursleder. Denne gang med tema arrangering for orkesterinstrumenter. Dette kurset ble utsatt pga korona, og vil arrangeres i løpet av høsten 2021.  Plagge vil ta for seg instrumentlære, instrumentale utvidelser og orkesteridiomatikk med utgangspunkt i medlemmers egne arbeider.