Seminar for medlemmer på Sommarøy

SK arrangerer et seminar for sine medlemmer på Sommarøy i perioden 28-30. september. Seminaret finansieres via midler fra Samikopiija og SKFV-fondets årlige tildelte midler. Til årets seminar er NOPA og Norsk Kkomponistforening invitert for å snakke om deres organisasjonsarbeid, kulturpolitikk etc. Hensikten med invitasjonen er å knytte samarbeidsflater med organisasjonene og hvordan SK i større grad kan bli en aktør for sine SK medlemmers faglige interesser. Del 2 av seminaret vil bestå medlemmers presentasjoner av egne prosjekter, hvordan de jobber med komposisjon etc. Det er også satt av tid til et medlemsmøte hvor styret og medlemmene diskuterer veien videre for SK, kriterier for medlemskap, osvetc.