Valgfag i samisk musikk ved UiT

Fakultetsstyret ved Kunstfaglig fakultet ved UiT vedtok i møte 23. mars 2018 å opprette valgfaget MUS-2812 Samisk musikk for Musikkonservatoriets studenter. Dette emnet er et resultat av SK’s initiativ overfor UiT. Arbeidet med å utforme emnet tok til i 2016.