Tilskuddsordningen Inkluderende kulturliv!

Kulturtanken
Tilskuddsordningen Inkluderende kulturliv!

Kulturtanken har fått i oppdrag å dele ut fem millioner til tiltak som kan styrke barn og unges mulighet for å delta på fellesarenaer innen kunst- og kulturaktiviteter.
Søknadsfristen er 15. mai.

Informasjon om tilskuddsordningen.

Inkludering i kulturlivet

Vi inviterer til dialogseminar for å informere om ordningen og dele kunnskap om søknadsprosessen.
Dato: 15. april    Tidspunkt: 12-14.30

Inkludering i kulturlivet: Dialogseminar om tilskuddsordningen

Meld din interesse på Facebook for oppdatert info.
https://business.facebook.com/events/478868013117012/

 

Bente E. Aster
Seniorrådgiver
DKS-nettverk
Fagansvarlig kulturarv
Samisk prosjekt
90558871


Postboks 4261 Nydalen, N-0401 Oslo
kulturtanken.no / Facebook / Instagram / Twitter
Kulturtanken | Arts for Young Audiences Norway