Čális fal! 3 – forfatterutdanning

Čális fal! 3 – forfatterutdanning Bakgrunnen for prosjektet Bakgrunnen for prosjektet er at Samisk Kunstnerråd (SDR) har i møte med Sametinget understreket viktigheten av å […] - Read More