SAMI ARTISTS` AND AUTHORS` REMUNERATION FUND

SDGB lea foanda mii hálddaša sámi govvadáiddáriid ja girječálliid bibliotehkabuhtadusa, čájáhusbuhtadusa ja kopibuhtadusa.

Foanda juohká bargostipeanddaid, mátkestipeanddaid, ávnnasstipeanddaid, álggahanstipeanddaid, prošeaktastipeanddaid, čájáhusstipeanda ja SDS dáiddáriidda geat leat badjel 67 jagi . Eanet dieđuid gávnnat njuolggadusain ja láidagiin. Dán ohcanskovi ferte sáddet poasta bokte ovdal 15.10.2024. Čujuhus SDGB, Boksa 23, N-9735 Kárášjohka.

SDGB STIPEANDASKOVVI pdf

SDGB STIPEANDASKOVVI doc

NEAVVAGAT SDGB STIPEANDAOHCCIIDE pdf

NEAVVAGAT SDGB STIPEANDAOHCCIIDE docx

SDS STIPEANDA LÁIDAGAT pdf

SDS STIPEANDA LÁIDAGAT docx

SDGB LOAHPPARAPORTA pdf

SDGB LOAHPPARAPORTA doc

SDGB njuolggadusat