Samisk Kunstnerkonferanse blir avholdt i Alta 22.-23.11.22. På Scandic Hotell.

Samisk Kunstnerkonferanse blir avholdt i Alta 22.-23.11.22. På Scandic Hotell.(Oppdatert program)

Temaer på årets konferanse blir:
Samiske kunstneres roller i riksmedia og andre plattformer
–         NRKSápmi, Ávvir og andre medier
Samisk Kunst ut i verden
Samisk Kunstutdanning
Refleksjoner fra SGS om Čális Fal!
Kulturinnslag med hovedvekt på joik og litteratur
Paneldebatt hvor alle kunstgrener er med

Faglige parallelle kurs:
Tono, Kulturanken, Søknadsjubel med fokus på kunst

Program kunstnerkonferansen 2022

Hilsen arbeidsgruppen
Juoigiid Searvi og Sámi Girječállid Searvi