Fordeler ved å være medlem

Samisk Kunstnerråd har seks samiske kunstnerorganisasjoner som er medlemmer, og rådet fungerer som et felles sektretariat for medlemsorganisasjonene. En viktig del av arbeidet er å fremme alle kunstnergrener som visuell kunst, joik, musikk, litteratur, film og scenekunst.