Samisk Kunstnerråd jobber for å fremme kunstnernes interesser

Samisk Kunstnerråds hovedmål er å støtte Samiske Kunstneres arbeid ved støtteordninger og fremme deres behov politisk.