Søknadsskjema

Gjennom foreningen Juoigiid Searvi er det mulig å finne joikere, personer som behersker leude- og livđe teknikker og fremføringer av vuolie.

Medlemmer i foreningen kan søke om støtte fra Dáiddafoanda. Joikere kan søke om Sametingets kunstnerstipend gjennom Samisk Kunstnerråd.

hvis du vil søke om medlemskap fyll ut dette skjemaet Søknadsskjema for medlemskap