Kontaktinformasjon

SÁMI DÁIDDAČEHPIID SEARVI – SAMISK KUNSTNERFORBUND

Postadresse: Samisk Kunstnerforbund/ SDS, SDR, Postboks 23, N-9735 Karasjok

Besøksadresse: Tanaveien 8 (Tidligere hjertespesialistsenter), Karasjok

E-postadresse: post@samidaiddar.no

Telefonnummer: +47 78 46 70 06

Styreleder: Lene E. Westerås

Styreleder, e-postadresse: westeraas@gmail.com

Styreleders telefonnummer: + 47 975 70 963

Nestleder Inger Blix Kvammen

Nestleder, e-postadresse: inger@ingerblixkvammen.net

Nestleders telefonnummer: +47 950 64 564