Formål

  • Fremme og bevare tradisjonell joik og joiketekster
  • Fremme og styrke joikemelodienes rettslige beskyttelse
  • Arbeide for å få etablert økonomiske støtteordninger for joikerne med stipend, fond og andre
    økonomiske tiltak
  •  Arbeide for at det blir lettere å utgi joikemelodier
  •  Bidra med faglige råd og opplæring for de som vil arbeide med joik
  •  Etablere samarbeid med andre kunstnergrupper eller andre organer om det er formålstjenlig.