Formål

Juoigiid Searvi (forening for joikere) ble stiftet 14.11.1998 i Tromsø. Juoigiid Searvi (JS) er en fagorganisasjon for tradisjonelle joikere.  Juoigiid Searvis (JS) formål er: foreningen skal fremme og ivareta joik, leud, livđe, vuolie og joiketekster. Medlemskap kan søkes av den som behersker joiketeknikk fra ett bestemt områder.

Juoigiid Searvi (JS) er en fagorganisasjon som svarer på spørsmål som berører joiken.

Juoigiid Searvi (JS) har joikere fra hele Sápmi.