SDR samiske Kunstnerstipend

Har du en plan i ditt kunstneriske virke så kan du søke om stipend til å gjennomføre dette. Det tildeles årlig forskjellige arbeidsstipend og stipend til mindre/kortere formål.  For flere opplysninger gå til informasjon og veiledning eller se retningslinjene.

Stipendet kan søkes i perioden 15.09.24 til 15.10.24, kl. 13.00. Stipendet søkes og sendes elektronisk via våre websider.

Merk! Seniorstipendet er ikke søkbart før i 2028.

Registrer deg som søker

Har du allerede konto? Logg inn her.

INFORMASJON OG VEILEDNING FOR SØKERE

Veiledning for elektronisk søknad

Lag passord på «Registrer deg som søker» linken. Lag brukernavn. Brukernavn må være minst 4 tegn, kun små bokstaver eller tall. Fyll ut e-postadresse. Trykk neste. Du vil nå få tilsendt en link hvor du finner passordet. Kopier og lim inn passordet. Hvis du ikke finner linken i innboksen, sjekk da spamboksen.

Når du har registrert, så kan du søke. Når du begynner å søke kan du ikke avbryte søknaden siden søknadskjemaet ikke lagres.

Følg råd som du finner i Informasjon og veiledning for søkere. Vær oppmerksom på at søknad må sendes senest 16.10.23, innen kl 24.00 (norsk tid). Hvis du trenger veiledning ring +47 78467006.

RETNINGSLINJER FOR SDR SAMISKE KUNSTNERSTIPEND

RAPPORTERING

Er du tildelt midler, så kan du laste ned rapportskjema og sende det på e-post til stip@samidaiddar.no eller med post til adressen Samisk Kunstnerråd, Boks 23, N-9735 Karasjok.

RAPPORT ARBEIDSSTIPEND PDF

RAPPORT ARBEIDSSTIPEND DOC

RAPPORT DIVERSE STIPEND PDF

RAPPORT DIVERSE STIPEND DOC