Medlemmer

SDS har 61 medlemmene som arbeider i mange ulike teknikker og uttrykk.

OPPTAKSKRITERIER FOR MEDLEMSSKAP I SDS

Sámi Dáiddačehpiid Searvi – SDS (Samisk kunstnerforbund) er fagorganisasjon for samiske billedkunstnere, kunsthåndverkere, dáiddaduojárat og kunstneriske fotografer fra Norge, Sverige, Finland og Russland.

Enhver samisk billedkunstner, kunsthåndverker, dáiddaduojár og kunstnerisk fotograf kan søke medlemsskap i Sámi Dáiddačehpiid Searvi – SDS.

Søker som bekrefter sin samiske bakgrunn og som er/ har vært medlem av annen kunstnerorganisasjon med tilsvarende opptakskriterier har rett til opptak som medlem uten ny evaluering.

For å bli medlem i SDS må søkeren bekrefte sin samiske bakgrunn og ha 3 poeng av kriteriene nevnt under punktene 1 – 8.

1.Fullført høyere kunstnerisk utdanning. (Se spesifisering under pkt utdanningspoeng)

2.Deltagelse på lands- og/ eller regionale utstillinger hvor jury er oppnevnt av faggruppeorganisasjonene.

3.Separatutstilling ved Sámi Dáiddaguovddáš (SDG) eller annet galleri hvor søknad om utstillingsplass vurderes av billedkunstnere, kunsthåndverkere, dáiddaduojárat, kunstneriske fotografer.

4.Deltagelse på juryerte kollektiv- og/ eller gruppeutstillinger i regi av SDS eller andre utstillinger hvor juryen består av billedkunstnere, kunsthåndverkere, dáiddaduojárat, kunstneriske fotografer.

5.Tildelt stipend etter innstilling fra Kunstnerisk Råd SDS eller andre innstillingskomiteer som består av billedkunstnere, kunsthåndverkere, dáiddaduojárat, kunstneriske fotografer.

6.Utsmykkingsoppdrag eller premiering i konkurranse formidlet gjennom regionalt samarbeidsutvalg og/ eller ved utsmykkingsoppdrag hvor regler for offentlig utsmykking er fulgt.

7.Innkjøpt av Sametingets innkjøpsordning for samtidskunst og dáiddaduodji eller andre innkjøpskomiteer hvor flertallet av komiteen består av billedkunstnere, kunsthåndverkere, dáiddaduojárat, kunstneriske fotografer.

8.Positiv evaluering av Kunstnerisk Råd SDS ved innsendelse av dokumentasjon på kunstnerisk aktivitet ( billedmateriale/ video vedlegges søknaden), evt innsendelse av originalarbeider.

KOMMENTARER TIL OPPTAKSKRITERIER

Samisk bakgrunn: Kriterier som legges til grunn er at man oppfatter seg som same/ er innmeldt i samemanntallet.

Det er skilt mellom 3 hovedgrupper:

• utdanningspoeng (pkt 1)

• evalueringspoeng ( pkt 2 – 7)

• søknadspoeng (pkt 8)

Det gis maksimalt 2 poeng under hver hovedgruppe.

1.Utdanningspoeng:

Avsluttet utdanning fra Kunsthøgskole på Kunstakademi, Kunst og Håndverk/ Kunstfag/ Spesialisert Kunst. Hovedfag/ Diplom/ Master eller tilsvarende gir 2 poeng. Avsluttet utdanning fra Kunsthøgskole på Kunstakademi, Kunst og håndverk/ Kunstfag/ Spesialisert Kunst. Bachelor eller tilsvarende gir 1 poeng. Avsluttet utdanning på Høgskolenivå i Duodji. Master/ Hovedfag/ Diplom eller tilsvarende gir 2 poeng. Avsluttet utdanning på Høgskolenivå i Duodji. Bachelor eller tilsvarende gir 1 poeng.

Det gis maksimalt 2 poeng for utdanning.

2.Evalueringspoeng: Punkt 2 – 7 gir 1 poeng hver, maksimalt 2 poeng under hvert punkt. Evaluerende organ med samme personsammensetning gir 1 poeng, dvs. positiv evaluering til for eksempel utstillingsplass og innstilling til stipend av jury/ kunstnerisk råd med samme personsammensetning. Positiv evaluering til samme slags utstilling (eks. Høstutstillingen), men med ulik personsammensetning gir 1 poeng hver.

Det gis maksimalt 2 poeng under hele hovedgruppen.

3.Søknadspoeng:

Søker som har tre poeng under de to første hovedgruppene har rett til medlemsskap. Søkeren må ha ett poeng under de foregående punktene for å kunne søke søknadspoeng. I forbindelse med søknaden skal det sendes inn dokumentasjon på inntil 10 arbeider. Relevant dokumentasjon sendes inn på CD/ DVD/ minnepinne sammen med søknaden.

Avgjørelsen i Kunstnerisk Råd SDS kan ikke ankes.

Kunstnerisk Råd skal i hovedsak vurdere innsendt materiale, men kan også legge vekt på andre forhold som dokumenterer søkerens profesjonalitet og aktivitet.

Søker må legge ved CV med oversikt over relevant utdanning, separatutstillinger, gruppe-og kollektivutstillinger, innkjøp, utsmykkinger og fullstendig liste over tildelte stipend o.a. Listen bør ikke være over 2 A4-sider.

Fyll ut skjema om du vil søke om medlemskap