Styret

Leder Dan Jåma 2021-2023
Nestleder Oskar Östergren 2022-2024
Medlem Lada Suomenrinne 2022-2024
Medlem Niillas Somby 2021-2023
Medlem Marja Helander 2022-2024