Styret

Leder Dan Jåma 2023-2025
Nestleder Oskar Östergren 2022-2024
Medlem Lada Suomenrinne 2022-2024
Medlem Niillas Somby 2023-2025
Medlem Marja Helander 2022-2024