Formål

  • å fremme samiskspråklig litteratur, publisert som papirutgave eller elektronisk utgivelse
  • opprette stipender, fond og andre økonomiske ordninger
  • arbeide for gode muligheter for å gi ut samiskspråklig litteratur og for at samiskspråklig litteratur får like gode vilkår som annen litteratur i de nordiske land, i verden og spesielt for urfolks litteratur
  • gi faglig støtte til alle som vil skrive eller oppnå medlemskap i SGS
  • presentere og synliggjøre sine medlemmer og deres litterære produkter
  • arbeide for å opprette faglig samarbeid med samiske, nordiske og andre kunstnerorganisasjoner