Medlemmer

Den som søker medlemskap i Samiske Komponister har:

– en formell musikkfaglig bakgrunn eller tilsvarende realkompetanse

– virke i profesjonell skapende kunstnerisk produksjon med musikk

– en forankring i samisk kultur.

Søknad om medlemsskap sendes skriftlig til styret. Søknad må inneholde:

– CV med opplysning om virksomhet (navn, utdanning, framføringer og aktivitet, etc.)

– produksjonsliste

– notepartitur og/eller lydformat fra produksjon

Fyll ut skjema om du vil søke om medlemskap