Formål og funksjon

Samisk Kunstnerråd (SDR) ønsker å fremme god og allsidig samisk kunst. Samisk Kunstnerråd skal fungere som et rådsorgan for 6 medlemsorganisasjoner, og skal fremme deres økonomiske og kunstpolitiske interesser, jobbe i forhold til både bevilgende myndigheter og andre aktører på nordisk plan. De seks samiske kunstnerorganisasjonene representerer joikere, filmarbeidere, forfattere, billedkunstnere, scenekunstnere og komponister fra fire land.

Samisk Kunstnerråd fremmer og støtter også enkelt kunstnere i deres faglige utvikling via våre økonomiske ordninger. SDR forvalter Samiske kunstnerstipend, Dáiddafoanda, oversetterstøtte for samiskspråklig litteratur samt Samiske Kunstneres og Forfatteres Vederlagsfond (SKFV).  Valgte representanter blant kunstnere er med på å behandle søknadene i de ulike fagutvalgene. De økonomiske rammene for tildelinger pr. år er på ca. 5-6 millioner Norske kroner som tildeles samiske kunstnere og forlag.

SDRs virksomhet ledes av ett styre, som består av seks representanter fra kunstnerorganisasjonene. SDR får økonomisk støtte fra Sametingene i Norge, Finland og Sverige og Nordisk Ministerråd. SDR jobber kunstpolitisk i forhold til Sametingene, Nordisk Ministerråd og andre aktører, også internasjonalt.