Formål og funksjon

Samisk Kunstnerråd (SDR) ønsker å fremme god og allsidig samisk kunst. Samisk Kunstnerråd skal fungere som et rådsorgan for 6 medlemsorganisasjoner, og skal fremme deres økonomiske og kunstpolitiske interesser, jobbe i forhold til både bevilgende myndigheter og andre aktører på nordisk plan. De seks samiske kunstnerorganisasjonene representerer joikere, filmarbeidere, forfattere, billedkunstnere, scenekunstnere og komponister fra fire land.

Samisk Kunstnerråd fremmer og støtter også enkelt kunstnere i deres faglige utvikling via våre økonomiske ordninger. SDR forvalter Sametingets kunstnerstipend, Dáiddafoanda, oversetterstøtte for samiskspråklig litteratur og Samiske Kunstneres og Forfatteres Vederlagsfond (SKFV).  Valgte representanter blandt kunstnere er med på å behandle søknadene i de ulike fagutvalgene. De økonomiske rammene for tildelinger pr. år er på ca. 4-5 millioner Norske kroner som tildeles samiske kunstnere og forlag.

SDRs virksomhet ledes av ett styre, som består av tre representanter fra kunstnerorganisasjonene og to eksterne representanter. SDR får økonomisk støtte fra Sametingene i Norge, Findland og Sverige og Nordisk Minsterråd. SDR jobber kunstpolitisk i forhold til Sametingene, Nordisk Ministerråd og andre aktører, også internasjonalt.