Čális fal! – forfatterutdanning

Bakgrunnen for prosjektet

Bakgrunnen for prosjektet er at Samisk Kunstnerråd (SDR) har i møte med Sametinget understreket viktigheten av å rekruttere unge til å skrive og utgi skjønnlitterære utgivelser på samisk. Dette var også et ønske som ble fremmet på Kunstnerkonferansen i 2012. Det samiske samfunnet har i dag et stort behov for litteratur på samisk med tema som engasjerer unge, og som kan bidra til økt leselyst og leseglede. Det er viktig å gi unge lesere mulighet til å lese noe skrevet av unge, for unge.

Prosjektet er initiert av Sametinget etter innspill fra de samiske forfatterne om at det i dagens samiske samfunn mangler samiskspråklig skjønnlitteratur skrevet av og for unge.

Formålet med prosjektet

Formålet med prosjektet er å stimulere til flere skjønnlitterære bokutgivelser med mål om å rekruttere forfattere som skriver på samisk. Prosjektet skal legge vekt på å utvikle forfatterskap, og heve den litterære kompetansen til framtidige forfattere. Deltakere i prosjektet skal utvikle sin litterære og kunstneriske bevissthet, og få forfatterfaglig kompetanse, slik at de gis bedre muligheter for å kunne utvikle manus og utøve forfatteryrket i fremtiden.

Samarbeid

Čális fal! – forfatterutdanningen er et samarbeidsprosjekt mellom Sametinget, Samisk Forfatter Forening (SGS) og Samisk Kunstnerråd (SDR).  Sametinget finansierer prosjektet, Samisk Kunstnerråd (SDR) har det administrative ansvaret for prosjektet, og Samisk Forfatter Forening  (SGS) har det faglige ansvaret for prosjektet.

Gjennomføringen av prosjektet

Čális fal! – forfatterutdanningen ble første gang gjennomført i 2015-2017, over to år.  10 studenter deltok og resultatet ble en antologien In mun goit med studentenes egne tekster som ble utgitt på Fredriksten Festning i forbindelse med feiringen av Tråante 2017. Nå er Čális fal! -forfatterutdanning 2017-2019 startet opp igjen med nye studenter.

Styringsgruppe

Det er opprettet en styringsgruppe for Čális fal! – forfatterutdanningen, som har det overordnede ansvaret for prosjektet. Sammensetningen av styringsgruppa er slik; 3 ansatte fra administrasjonen i Sametinget, 2 medlemmer fra Samisk Forfatter Forening og prosjektleder fra Samisk Kunstnerråds administrasjon.

Antologier

Čális fal! – forfatterutdanningen har som mål å utgi en ny antologi med studentenes egne tekster. Pr. idag har forfatterutdanningen 7 studenter, som er fra Sverige og Norge.

Prosjektleder

Det er ansatt en prosjektleder i Čális fal! – forfatterutdanningen i perioden 2018-2019.

Mer informasjon:

Prosjektleder Marit Gunhild Sara

E-post: prosjekt@samidaiddar.no

Tlf. nr. +47 94781446