Medlemmer

Gjennom foreningen Juoigiid Searvi er det mulig å finne joikere, personer som behersker leude- og livđe teknikker og fremføringer av vuolie.

Medlemmer i foreningen kan søke om støtte fra Dáiddafoanda. Joikere kan søke om Sametingets kunstnerstipend gjennom Samisk Kunstnerråd.

Foreningen forvalter Biret Elle`s minnefond, der en unge joikere eller grupper/band i aldersgruppen 18-40 år kan søke om stipend. Stipendutlysningen annonseres for medlemmene og ellers gjennom media, når søknadsfristen er klar.

Foreningen deler også ut Árbejuoigi (tradisjonell joiker) joikeprisen hver tredje år. Prisen er på 10 000 Nkr. og et kunstverk som har en verdi på 5000 Nkr. samt et diplom.

Fyll ut elektroniskskjema for medlemskap dersom du ønsker å bli medlem. Den finnes under Søknadsskjema.