Medlemmer

De som kan bli medlem i Samisk Forfatterforbund/ SGS er:

  • en samiskspråklig forfatter som har utgitt et skjønnlitterært produkt på samisk på et forlag som bok på et forlag, en tekst i et tidsskrift eller i en annen publisering.
    Teksten skal være på minst 50 sider. Dette gjelder ikke barnebøker, sangtekster, joiketekster og tekster som publiseres som elektronisk lydfil
  • en samiskspråklig oversetter som har oversatt skjønnlitteratur til samisk eller fra samisk som et forlag har publisert. Teksten skal ha minst 50 sider. Dette gjelder ikke barnebøker, sangtekster, joiketekster og tekster som publiseres som elektronisk lydfil
  • en samiskspråklig forfatter som har fått antatt sitt manuskript av et forlag med sikte på utgivelse. Teksten skal ha minst 50 sider. Dette gjelder ikke barnebøker, sangtekster, joiketekster og tekster som publiseres som elektronisk lydfil
  • samiskspråklig tradisjonell forteller eller joikepoet som på et forlag har publisert tekster elektronisk med en varighet på minst 20 minutter eller der et forlag har godkjent tekster for utgivelse.