Kurs med Wolfgang Plagge

Vi kjører videre med kursing av medlemmer i høst, denne gang blir tema arrangering for orkesterinstrumenter.  Vi har vært så heldige og fått med oss […] - Read More

ETABLERE MENTORORDNING

ETABLERE MENTORORDNING SK planlegger å etablere en mentorordning der medlemmer kan søke om inntil 10 timer med mentorveiledning for videreutvikling. Søker definerer selv fokusområde og […] - Read More