ETABLERE MENTORORDNING

ETABLERE MENTORORDNING SK planlegger å etablere en mentorordning der medlemmer kan søke om inntil 10 timer med mentorveiledning for videreutvikling. Søker definerer selv fokusområde og […] - Read More