Kurs med Wolfgang Plagge

Vi kjører videre med kursing av medlemmer i høst, denne gang blir tema arrangering for orkesterinstrumenter.  Vi har vært så heldige og fått med oss […] - Read More

ETABLERE MENTORORDNING

ETABLERE MENTORORDNING SK planlegger å etablere en mentorordning der medlemmer kan søke om inntil 10 timer med mentorveiledning for videreutvikling. Søker definerer selv fokusområde og […] - Read More

KURS I ORKESTRERING

KURS I ORKESTRERING Vi hadde planlagt et kurs med Wolfgang Plagge som kursleder. Denne gang med tema arrangering for orkesterinstrumenter. Dette kurset ble utsatt pga korona, […] - Read More

Ableton kurs

I september 2020 gjennomførte vi et helgekurs i programvaren Ableton i Oslo med kursleder Peter Baden. - Read More

Valgfag i samisk musikk ved UiT

Fakultetsstyret ved Kunstfaglig fakultet ved UiT vedtok i møte 23. mars 2018 å opprette valgfaget MUS-2812 Samisk musikk for Musikkonservatoriets studenter. Dette emnet er et […] - Read More

Sami Music Week

Sami Music Week SK har samarbeidet med Audioland om program i Sami Music Week i Alta ved to anledninger. Ii 2016 bidro vi med midler […] - Read More

Seminar for medlemmer på Sommarøy

Seminar for medlemmer på Sommarøy SK arrangerer et seminar for sine medlemmer på Sommarøy i perioden 28-30. september. Seminaret finansieres via midler fra Samikopiija og […] - Read More