Kunstneravtale

Samisk Kunstnerråd forhandler med Sametinget i Norge om kunstnerpolitiske målsettinger og økonomiske rammer for ulike ordninger. Samisk Kunstnerråd og samiske kunstnerorganisasjoner fikk i 2004 forhandlingsrett med Sametinget om utvikling av samisk kunstnerpolitikk.
I avtaleinstituttet inngår en fireårig årig samarbeidsavtale, samt årlig kunstneravtale og årlig dialogmøte.
I den 4-årige samarbeidsavtalen inngår retningslinjer for de årlige forhandlinger og øvrig samarbeid om samisk kunstpolitikk, samt felles delmål for arbeidet i de 4-årige avtaleperiodene
Den årlige kunstneravtalen omfatter økonomisk ramme for driftssøtte til samiske kunstnerorganisasjoner og Samisk Kunstnerråd, midler til faglige veiledere for organisasjonene, Dáiddafoanda (Kunstfondet), kunstnerstipend og vederlagsmidler.

Samarbeidsavtale:

Samarbeidsavtale 2020

Kunstneravtale:

Kunstneravtale 2020

Samarbeidsavtale:

Samarbeidsavtale mellom SDR og Sametinget 2016-2019

Kunstneravtale:

Kunstneravtale 2019