Samisk Kunstnerforbund (SDS)

Medlemmene i SDS arbeider på et høyt kunstnerisk nivå i et mangfold av kunstuttrykk. De fleste av oss har lang kunstutdannelse fra kunstakademier, høgskoler og universiteter. Samtidig har vi kjempet fram visningsstedet Sámi Dáiddaguovddáš (SDG)/Samisk senter for Samtidskunst og etablering av stipender, utstillingsvederlag og andre støtteordninger. Vi formidler samtidskunst og dáidda- duodji/kunsthåndverk i og utenfor det samiske området, arbeider som kuratorer, kunstlærere og formidlere, og arbeider aktivt opp mot Sameting og departementer i Norge, Sverige og Finland.

SDS har stått helt sentralt i etableringen av en egen innkjøpsordning for samisk kunst (dáiddaduodji og samtidskunst) og i forlengelsen av den forslag om opprettelsen av et eget samisk kunstmuseum.

På denne siden finner du mer informasjon om hvordan søke medlemskap samt informasjon om våre utstillinger og prosjekter.

Se våre andre nettsider


samidaiddamusea.net

Samidaiddacehpiidsearvi

SDS-Sámi Dáiddačehpiid Searvi/Sámi Artists Union