Om støtteordninger

SAMETINGETS KUNSTERSTIPEND

Stipendet kan søkes fra 27.09.18 til 27.10.18.

SAMISKE KUNSTNERES OG FORFATTERES VEDERLAGSFOND

Stipendet kan søkes fra 27.09.18 til 27.10.18.

DÁIDDAFOANDA

Dáiddafoanda samarbeidsprosjekt

Søknadsfrist for samarbeidsprosjekt er 10. januar (10.01) hvert år.

Registrer deg som søker

Har du allerede konto? Logg inn her.

Dáiddafoanda Ad hoc midler

Søknadsfrist er i den 10. i månedene januar, april, juni og september hvert år (10.01., 10.04., 10.06., og 10.09.).

Registrer deg som søker

Har du allerede konto? Logg inn her.

NORDISK OVERSETTELSESSTØTTE

Søknadsfrist er den 15. april (15.04.) i år. Det søkes på våre nettsider.