Formål

Sámi Lávdi skal ivareta og fremme kunstneriske, faglige og kulturpolitiske interesser for medlemmene.

Sámi Lávdi skal arbeide for medlemmenes interesser når det gjelder stipendordninger fra sametingene, Samerådet, Nordisk Råd og andre relevante ordninger.

Sámi Lávdi skal fremme tradering, utøvelse og formidling innenfor samiske

og urfolks performative uttrykk.

Sámi Lávdi skal samarbeide med samiske og andre urfolks kunstnerorganisasjoner.