Formål

Som forening har Lávdi formål å forene samiske utøvere som jobber med teater og scenekunst. I foreningen består medlemmene av blant andre skuespillere, dansere, koreografer, dramatikere, scenografer, kostymedesignere, teatermusikere, teknikere og regissører.

Medlemmer i Sámi Lávdi kan søke på prosjektmidler fra Dáiddafoanda og foreningens egne ad hoc-reisetilskuddsmidler. Videre er det mulig å være med på å foreslå, avholde og delta på kurs og workshops.

Som medlem blir man del av et nettverk bestående av samiske og andre urfolks scenekunstnere, og kan være med på å bestemme og påvirke kulturpolitikk og økonomi for scenekunstnere i Sápmi.

Sámi Lavdi er medlem av Samisk kunstnerråd, som er et felles administrativt sekretariat for samiske kunstnerorganisasjoner. Rådet forvalter og utfører i tillegg sekretariatsfunksjoner for Samiske Kunstneres og Forfatteres Vederlagsfond, Sametingets kunstnerstipend og Dáiddafoanda.

Samisk kunstnerråd og Sametinget forhandler fram kunstneravtalen som setter økonomiske rammer for drift av organisasjoner, tilskudd, stipend og andre ordninger som skal komme samiske kunstnere til gode.