Medlemmer

For å bli medlem, må man anse seg som same og oppfylle minst et av disse punktene:

a.                           Filmfaglig utdannelse

b.                           Er under utdanning

c.                           Har erfaring som filmarbeider

Hvis du skal søke som medlem må følgende informasjon følge: pr mail 

·         Navn

·         Adresse

·         Telefonnummer

·         Mailadresse

Send søknad til: orgsekr@samidaiddar.no