Medlemmer

For å bli medlem, må man anse seg som same og oppfylle minst et av disse punktene:

a.                           Filmfaglig utdannelse

b.                           Er under utdanning

c.                           Har erfaring som filmarbeider

Innbetalingsinformasjon for medlemsavgift

Hei alle potensielle medlemmer.  Her er siste oppdaterte informasjon til medlemsavgift for året 2019.

1. Betal medlemsavgift til følgende konto:

Årsavgift: 200,- NOK

Kontonummer: 4901.15.44540 og merk betalingen med navnet ditt

2. Send følgende informasjon pr mail ”orgsekr@samidaiddar.no”

·         SFS medlem

·         Navn

·         Adresse

·         Telefonnummer

·         Mailadresse

3. Nå er du medlem!

For de som ikke har norsk konto:

Kontonavn: Sami Filbmabargiid Searvi

Foreningens adresse: Postboks 23, 9735 Karasjok

Bankens navn: Sparebank 1 Nord-Norge

Bankens adresse: Postboks A, 8002 Bodø, Norge

BIC/SWIFT: SNOWNO22

IBAN: NO7249011544540