Medlemmer

For å bli medlem, må man anse seg som same og oppfylle minst et av disse punktene:

a.                           Filmfaglig utdannelse

b.                           Er under utdanning

c.                           Har erfaring som filmarbeider

Innbetalingsinformasjon for medlemsavgift

Hei alle potensielle medlemmer.  Her er siste oppdaterte informasjon til medlemsavgift for året 2019.

1. Betal medlemsavgift til følgende konto:

Årsavgift: 200,- NOK

Kontonummer: 7593.05.01379 og merk betalingen med SFS medlemskontigent, kontigentår og navnet ditt

2. Send følgende informasjon pr mail ”orgsekr@samidaiddar.no”

·         SFS medlem

·         Navn

·         Adresse

·         Telefonnummer

·         Mailadresse

3. Nå er du medlem!

For de som ikke har norsk konto:

Kontonavn: Samisk Kunstnerråd

Foreningens adresse: Sámi Filbmabargiid Searvi, Postboks 23, 9735 Karasjok

Bankens navn: DNB

BIC/SWIFT: DNBANOKK

IBAN: NO83 75930501379