Styret

Leder:               Ann-Mari Andersen   2018-2020

Nestleder:        Andreas Fliflet            2018-2020

Medlem:           Arve Nordland           2018-2020

Medlem:           Kari Heimen               2018-2020

Varamedlem:    Elin Kåven                  2018-2020

Varamedlem:    Anders Somby           2018-2020