Styret

Leder Kari Heimen 2022-2024
Medlem Elin Kåven 2023-2025
Medlem Klemet Anders Buljo 2023-2025
Medlem Arve Nordland 2022-2024
Varamedlem Frode Fjellheim 2022-2024
Varamedlem Inger Johanne Oskal 2023-2025